Extra's bij laag inkomen

Hulp bij geldzorgen

 • Energietoeslag 2023

  De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 800,- netto per huishouden. Deze kunt u nog tot 30 juni 2024 aanvragen.

 • Energiecontract via de gemeente Elburg

  Advies op maat voor het besparen op uw energiekosten

 • Volwassenen- en Kindpakket

  De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen meedoen aan activiteiten gericht op ontspanning, ontmoeting en sport. Om dit te stimuleren kunnen inwoners gebruik maken van het kind- en volwassenenpakket.

 • Compensatie eigen risico

  U kunt een financiële tegemoetkoming krijgen voor uw hoge zorgkosten. Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen en het volledig eigen risico van de zorgverzekering betaald.

 • Collectieve zorgverzekering

  Heeft u een minimuminkomen en weinig spaargeld? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente.

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Heeft u bijzondere en extra kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen.

 • Individuele inkomenstoeslag aanvragen

  Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

 • Studietoeslag aanvragen

  De studietoeslag is voor scholieren of studenten die door een structurele medische beperking geen geld kunnen bijverdienen om de studiekosten te betalen.

 • Woonkostentoeslag aanvragen

  Als uw inkomen snel daalt kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. U krijgt dan een tijdelijke bijdrage van de gemeente.

 • Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Als u de gemeentelijke heffingen niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw heffing kwijtschelden. U hoeft de heffing dan niet te betalen.

 • Ondersteuning bij lage inkomens

  Ondersteuning bij lage inkomens