Bouwen en verbouwen

 • Vergunningen

  Afhankelijk van de plannen die u heeft kan een activiteit, of kunnen activiteiten, vergunningplichtig zijn of niet.

 • Bouwen

  Bouwplannen en bouwtekeningen inzien, monument verbouwen, rioolaansluiting, huisnummer aanvragen, inrit aanleggen.

 • De Omgevingswet

  De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt 26 wetten samen en bundelt ook de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort: de Omgevingswet.

 • Omgevingsplan

  Het omgevingsplan vervangt vanaf 2024 alle bestaande bestemmingsplannen.

 • Monumenten

  Monument verbouwen, slopen, monument aanwijzing, erfgoedregister en subsidie mogelijkheden

 • Grondzaken

  Vastgoed kopen, huren of pachten, voorwerp op de openbare weg plaatsen, bodeminformatie, gebruik gemeentegrond

 • Projecten

  In de gemeente Elburg wordt volop gebouwd. Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in ontwikkeling zijn of waar we voorbereidingen voor treffen.

 • Participatie

  Onder de Omgevingswet is overleg met de buurt extra belangrijk. We noemen dat participatie. Maar wat is het precies en wat betekent dit voor u?