Studietoeslag aanvragen

De studietoeslag is voor scholieren of studenten die door een structurele medische beperking geen geld kunnen bijverdienen om de studiekosten te betalen. Met deze studietoeslag stimuleren we studenten een diploma te behalen en zo de kans op een baan te vergroten.

Studietoeslag aanvragen

Voorwaarden

  • Je woont in de gemeente Elburg.
  • Je hebt recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Je hebt een structurele medische beperking, waardoor je niet kunt werken naast jouw studie. We laten dit vaststellen door een onafhankelijke externe deskundige (gratis voor jou). Afhankelijk van het advies van de externe deskundige kan de studietoeslag aan jou worden toegekend.
  • Je hebt geen recht op een Wajong uitkering.
Hoogte individuele studietoeslag
Leeftijd Bedrag
21 jaar en ouder € 334,34
20 jaar € 267,47
19 jaar € 200,60
18 jaar € 167,17
17 jaar € 132,06
16 jaar € 115,34
15 jaar € 100,30
De studietoeslag wordt toegekend voor de duur van je studie.  
Stagevergoeding

Ontvang je stagevergoeding, dan mag je de eerste € 197,15 per maand houden. Alles wat je meer verdient wordt van de studietoeslag afgetrokken. Bijvoorbeeld: Je ontvangt een stagevergoeding van € 250,-. Dat betekent dat er € 52,85 wordt verrekend met de studietoeslag.

Beslissing op je aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijg je binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Wijziging doorgeven

Mocht er na je aanvraag iets veranderen in je situatie, geef dit dan direct aan ons door. Veranderingen hebben vaak gevolgen voor de hoogte en de duur van jouw studietoeslag. Denk hierbij aan veranderingen in je studie, werk, stagevergoeding, medische en/of persoonlijke situatie. Twijfel je of het nodig is? Geef een verandering dan toch door. Zo voorkom je dat je te veel studietoeslag krijgt, dat je de studietoeslag moet terugbetalen of dat je een boete krijgt.

Meer informatie

Heb je een vraag over de studietoeslag of weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Vragen over geld of wetten en regels? Neem dan contact op met het Sociaal Financieel Trefpunt.