Toegankelijkheid

Het toegankelijkheidslabel van www.elburg.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.


Onderzoeksresultaten

De website is geïnspecteerd door Stichting Accessibility. Hieronder vindt u de onderzoeksrapporten:

Contentonderzoek WCAG 2.1 niveau AA  18-09-2023 (pdf,  704kb)

Hertoets okt. 2023 Contentonderzoek www.elburg.nl WCAG 2.1 (1)

Technischonderzoek WCAG 2.1 niveau AA  01-09-2022  (pdf,  357kb)


Toegankelijkheidsverklaring

De website www.elburg.nl voldoet nog niet aan alle eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze toegankelijkheidsverklaring staat hoe we ervoor zorgen dat al onze digitale kanalen wel voldoen.

De gemeente Elburg is verantwoordelijk voor diverse websites en apps. Voor sommige websites geldt een gedeelde verantwoordelijkheid met andere organisaties. 

Overzicht met toegankelijkheidsverklaringen