Woonkostentoeslag aanvragen

Als uw inkomen snel daalt kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. U krijgt dan een tijdelijke bijdrage van de gemeente. Zo kunt u de huur of hypotheek makkelijker betalen.

Voorwaarden

Als u te hoge woonkosten heeft, moet u binnen 1 jaar een goedkopere woning zoeken. Deze termijn kan maximaal met 1 jaar worden verlengd. Krijgt u AOW of een Bbz-uitkering? Dan geldt deze voorwaarde niet.

De voorwaarden voor de woonkostentoeslag zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente.
 • U zit niet in de gevangenis, een huis van bewaring of TBS kliniek.
 • U kunt geen (volledige) huurtoeslag krijgen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Financieel Trefpunt.

Aanvraag

Zo vraagt u de woonkostentoeslag aan:

 • U vraagt de woonkostentoeslag aan bij de gemeente.
 • Voor de aanvraag heeft u nodig:
  • een kopie van het identiteitsbewijs van iedereen van 18 jaar of ouder die in uw huis woont
  • een bewijs van uw inkomen, zoals een salarisstrook
  • een overzicht van uw vermogen
  • een overzicht van uw schulden
  • uw verzekeringsbewijzen
  • bent u gescheiden: uw echtscheidingsgegevens 

Let op

Voorbeelden wanneer een woonkostentoeslag toegekend kan worden zijn:

 • U heeft een inkomensdaling die buiten uw eigen schuld is ontstaan of
 • U heeft voor de woning een bijzondere medische of sociale indicatie gekregen. Dit kan b.v. als u voor de woning een indicatie heeft op grond van ouderdom of een handicap of
 • Het huishouden bestaat uit 8 of meer personen of
 • U heeft een Bbz-uitkering voor levensonderhoud en hoge (privé) woonkosten en geen recht op huurtoeslag.