Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Financieel Trefpunt.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U krijgt nog geen AOW.
  • U heeft geen zicht op een beter inkomen.
  • Uw inkomen is minimaal 3 jaar op bijstandsniveau.
  • Uw vermogen is niet hoger dan de Participatiewet noemt.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, heeft u het volgende nodig:

  • geldig identiteitsbewijs
  • bankafschriften
  • huurcontract
  • bewijs van vermogen