Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u bijzondere en extra kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Het gaat om uitgaven die echt noodzakelijk zijn en die buiten uw normale uitgavenpatroon vallen. U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur. Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten moet maken.

Voorbeelden bijzondere bijstand

U kunt voor verschillende kosten bijzondere bijstand krijgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Kosten bewindvoering
  • Kosten rechtsbijstand / eigen bijdrage advocaat
  • Sommige hoge medische kosten die uw verzekering niet betaalt

Wilt u weten of de kosten die u moet maken in aanmerking komen? Neem dan contact op met het Sociaal Financieel Trefpunt.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Hiervoor dient u in te loggen met DigiD.

U kunt het formulier ook downloaden (pdf, 503kb).

Heeft u kosten voor rechtsbijstand (bijvoorbeeld advocaatkosten) en heeft u een bijstandsuitkering (Participatiewet)? Dan hoeft u alleen het declaratieformulier rechtsbijstand met de gevraagde bewijsstukken in te dienen.

Declaratieformulier rechtsbijstand

Hiervoor dient u in te loggen met DigiD.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Elburg.
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en worden niet op een andere manier vergoed.
  • Uw inkomen (werk of uitkering) is lager dan de voor u geldende bijstandsnorm of
  • U maakt in verhouding tot uw inkomen hoge kosten. De gemeente berekent of u de hoge kosten zelf kunt betalen of dat er bijzondere bijstand mogelijk is. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen.
  • Uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens.

Hoogte bijzondere bijstand

Per situatie bepaalt de gemeente de hoogte van de bijzondere bijstand. De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

Beslissing op uw aanvraag

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing. Als er meer informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen, nemen wij contact met u op.

Meer informatie

Heeft u een vraag over bijzondere bijstand of weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Sociaal Finanieel Trefpunt.