Ondersteuning bij lage inkomens

Collectieve zorgverzekering

Het is belangrijk dat u goed verzekerd bent tegen ziektekosten om financiële of gezondheidsproblemen te voorkomen. De gemeente Elburg biedt samen met Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met lage inkomens. Deze verzekering bestaat uit een basisverzekering en twee aanvullende verzekeringen. De gemeente vergoedt hierbij een deel van het zorgpakket. U vraagt de collectieve zorgverzekering aan via www.gezondverzekerd.nl.

Kwijtschelding belastingen

Als u een minimuminkomen ontvangt, heeft u mogelijk recht op gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Dit kan gelden voor de afvalstoffenheffing (inclusief extra containers) en rioolheffingen.

Aanvraag kijtschelding gemeentelijke belastingen

Landelijke toeslagen via de Belastingdienst

Huurtoeslag

Voor klanten met een bijstandsuitkering bestaat de mogelijkheid een tegemoetkoming te krijgen in de woonlasten. Voor huurders zal dat meestal gaan om huurtoeslag. U vraagt de huurtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om tegemoet te komen in de kosten van een zorgverzekering. Mensen met een laag inkomen hebben vaak recht op zorgtoeslag. U vraagt de zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Alleenstaande ouders kunnen in aanmerking komen voor een hoger kindgebonden budget. U vraagt het kindgebonden budget aan bij de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Wanneer uw kinderen naar de kinderopvang gaan, kunt u misschien een bijdrage in de kosten van kinderopvang krijgen. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Gemeentelijke toeslagen

Kinderopvangtoeslag

Alleenstaande ouders op bijstandsniveau kunnen een extra kinderopvangtoeslag via de gemeente aanvragen, bovenop de toeslag van de Belastingdienst. U vraagt deze kinderopvangtoeslag aan bij
de gemeente.

Sociaal medische indicatie

Heeft u, uw partner of uw kind lichamelijke, psychische of sociale problemen. En is het hierdoor noodzakelijk om (een aantal dagen of dagdelen) gebruik te maken van kinderopvang? En heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gemeentelijke vergoeding in de kosten van de kinderopvang. U heeft hiervoor een sociaal medische indicatie (SMI) nodig. U kunt deze aanvragen bij de gemeente.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u een keer per jaar kunt krijgen als u al vijf jaar weinig inkomsten heeft. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie. U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

Woonkostentoeslag

De woonkostentoeslag is een bijdrage om de huur of hypotheek te betalen. Het is een tijdelijke regeling als uw inkomen plotseling daalt, waardoor u uw huis niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld bij een ziekte, scheiding of werkloosheid. U vraagt de woonkostentoeslag aan bij de gemeente.

Studietoeslag

Voor studenten met een beperking is het vaak lastig om een bijbaan te vinden om hun studie te kunnen betalen. Met een individuele studietoeslag krijgen zij een steuntje in de rug om toch een opleiding te volgen. U vraagt de studietoeslag aan bij de gemeente.