Jeugd en onderwijs

  • Jeugd

    Hier vindt u onder andere informatie over het kindgebonden budget, kindpakket, Centrum voor jeugd en gezin en jeugdwetvervoer.

  • Onderwijs

    Informatie over onder andere het onderwijsaanbod, leerplicht en leerlingenvervoer.

  • Muziekschool De Spelerij

    De Spelerij is de muziekschool voor Elburg. Bij de Spelerij kun je individuele- en duo lessen volgen voor zang en veel instrumenten.