Wonen en verhuizen

Op deze pagina informatie over onder andere verhuizen, riolering en leefbaar en veilig wonen.

 • Verhuizen

  Op deze pagina informatie over onder andere verhuizen, briefadres, adresonderzoek en verhuizing naar het buitenland.

 • Riolering

  Op deze pagina informatie over onder andere het aanvragen van een rioolaansluiting en wat u moet doen wanneer uw riool verstopt is.

 • Inwonerparticipatie

  Bij participatie trekken inwoners en gemeente gezamenlijk op. De gemeente en de omgeving praten en denken mee.

 • Leefbaar en Veilig

  Op deze pagina informatie over onder andere buurtpreventie, buurtbemiddeling, de wijkagent en AED-apparaat.

 • Starterslening aanvragen

  Wilt u voor het eerst een woning kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Dan kunt u een Starterslening aanvragen.

 • Subsidie Gewoon Gemak

  Het project Gewoon Gemak is opgezet om uw woning, met kleine aanpassingen, comfortabeler en veiliger te maken.

 • Digitale gemeentemagazine

  In het gemeentemagazine vind u gegevens van bedrijven, instellingen en verenigingen binnen de gemeente Elburg en daarnaast informatie over onder meer allerlei publieke en gemeentelijke diensten.

 • Speeltuinen in de gemeente Elburg

  In de gemeente Elburg kunnen kinderen spelen op ruim 80 speelplaatsen/trapvelden. Keuze genoeg dus. Maar waar ga je heen?

 • Overzicht digitale kaarten

  Overzicht van digitale kaarten zoals, een overzichtskaart riolering, waar zijn de hondenuitlaatroutes, waar zijn speelplaatsen enz...