Vergunningen

 • Bibob-onderzoek

  De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt of als u meedoet aan een aanbesteding. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.

 • Bodeminformatie opvragen

  Soms is er een bodemonderzoek nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft.

 • eHerkenning aanvragen

  eHerkenning is een middel voor bedrijven om zich online te identificeren. Met eHerkenning logt u in op websites van onder andere de overheid. Zo kunt u als bedrijf online zaken regelen.

 • Evenementen

  U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Voorbeelden van grote evenementen zijn een braderie, concert, optocht of wedstrijd.

 • Geld inzamelen

  Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een collectevergunning bij de gemeente aanvragen.

 • Horeca

  Als u een horecabedrijf start, heeft u hiervoor een vergunning nodig. U vindt hier een overzicht van de diverse vergunningen.

 • Inzameling bedrijfsafval

  Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.

 • Kabels en leidingen aanleggen

  Als u kabels en leidingen in of op openbare gronden wilt aanleggen, meld u dit bij de gemeente.

 • Kinderopvang starten

  Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente.

 • Marktstandplaats aanvragen

  Als u op de markt een eenmalige of vaste standplaats wilt innemen heeft u een vergunning nodig.

 • Milieumelding doen

  Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, moeten voor sommige activiteiten een milieumelding doen.

 • Obstakel op de openbare weg plaatsen

  Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een voorwerp op de openbare weg (laten) plaatsen.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Wilt u bouwen, verbouwen of op een andere manier iets aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen

  Sommige activiteiten van bedrijven beïnvloeden het milieu. Hiervoor doet u een melding.

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig.

 • Reclame plaatsen

  Wilt u reclame aan uw pand ophangen, dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Wilt u producten verkopen of diensten aanbieden vanuit een kraam of wagen op de (openbare) weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

 • Vuurwerk afsteken

  Op deze pagina vind u informatie over het afsteken van vuurwerk.