Kinderopvang starten

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. U kunt het aanvraagformulier mailen naar gemeente@elburg.nl. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

U moet een aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

  • buitenschoolse opvang
  • gastouderbureau
  • kinderdagverblijf

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRK geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

U moet zich ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie leest u op de website van DUO.

Kosten

  • Starten nieuw kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of gastouderbureau: € 850,00.
  • Het aanbieden van een gastouderopvang € 280,00.

(tarieven 2024)

Aanvraag

De aanvraagformulieren staan op rijksoverheid.nl.

Termijn

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

Aanpak

Zo start u een kinderopvang:

Lees voor alle stappen het 'Stappenplan kinderopvang starten'. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het 'Stappenplan gastouderbureau starten'.

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier: