Marktstandplaats aanvragen

Het kan zijn dat u op de markt een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente zal dan controleren of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren. De gemeente Elburg hanteert geen wachtlijst.

Aanvraag marktstandplaats weekmarkt   Inloggen met E-herkenning.

Kosten

Het marktgeld bedraagt voor elke vaste standplaats:

  • voor een kalenderkwartaal € 15,10 per volle m1 en met een minimum van € 50,45.
  • voor een kalenderjaar € 54,30 per volle m1 en met een minimum van € 180,50.

Stroomverbruik

Kosten per dag voor het gebruik van stroom per aansluiting op een elektriciteitskast:

  • € 5,70 exclusief omzetbelasting en € 6,90 inclusief omzetbelasting.

Promotie- en reclameactiviteiten

Het tarief voor deelname aan promotie- en reclameactiviteiten bedraagt bij een vaste standplaats:

  • voor een kalenderkwartaal € 32,40.
  • voor een kalenderjaar € 129,90

(tarieven 2023)

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.