Marktstandplaats aanvragen

Het kan zijn dat u op de markt een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente zal dan controleren of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren. U kunt bovendien ook op een wachtlijst geplaatst worden.

De gemeente Elburg hanteert geen wachtlijst.

Aanvraag marktstandplaats weekmarkt

Kosten

Het marktgeld bedraagt voor elke vaste standplaats, welke tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld:

  • voor een kalenderkwartaal € 13,95 per volle m1 en met een minimum van € 46,60
  • voor een kalenderjaar € 50,16 per volle m1 en met een minimum van € 166,95

Stroomverbruik

Het marktgeld voor gebruikmaking van een aansluiting op een elektriciteitskast, per marktdag, voor gebruik van:

10 KWh of minder € 3,78 exclusief omzetbelasting en € 4,57 inclusief omzetbelasting.
boven 10 KWh € 7,46 exclusief omzetbelasting en € 9,03 inclusief omzetbelasting.

Promotie- en reclameactiviteiten

Het tarief voor deelname aan promotie- en reclameactiviteiten bedraagt bij een vaste standplaats:

voor een kalenderkwartaal € 30,00
voor een kalenderjaar € 120,00

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Om een standplaats op de markt aan te vragen, heeft u nodig:

  • een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • uw geldige identiteitsbewijs

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitgelicht