Marktstandplaats aanvragen

Het kan zijn dat u op de markt een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente zal dan controleren of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. De gemeente kan uw aanvraag goedkeuren of weigeren. De gemeente Elburg hanteert geen wachtlijst.

Aanvraag marktstandplaats weekmarkt   Inloggen met E-herkenning.

Kosten

Het marktgeld bedraagt voor elke vaste standplaats

  • voor een kalenderkwartaal € 13,95 per volle m1 en met een minimum van € 46,60
  • voor een kalenderjaar € 50,16 per volle m1 en met een minimum van € 166,95

Stroomverbruik

Kosten per dag voor het gebruik van stroom met een aansluiting op een elektriciteitskast:

  • 10 KWh of minder € 3,78 exclusief omzetbelasting en € 4,57 inclusief omzetbelasting.
  • boven 10 KWh € 7,46 exclusief omzetbelasting en € 9,03 inclusief omzetbelasting.

Promotie- en reclameactiviteiten

Het tarief voor deelname aan promotie- en reclameactiviteiten bedraagt bij een vaste standplaats:

  • voor een kalenderkwartaal € 30,00
  • voor een kalenderjaar € 120,00

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.