Inzameling bedrijfsafval

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf. Binnen de gemeente Elburg kan dat gedaan worden door Aconov.

Voorwaarden

U vindt de voorwaarden voor het scheiden van bedrijfsafval in:

  • de omgevingsvergunning milieu, als u deze heeft
  • de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer als u geen omgevingsvergunning milieu heeft.

Aanvraag

Aconov
T. 0800 222 41111

Aanpak

Zo levert u zelf bedrijfsafval in dat lijkt op huishoudelijk afval:

  • U brengt het naar een afvalbrengstation of milieustraat in uw gemeente. Of u laat het ophalen door de gemeente.
  • De gemeente is niet verplicht dit bedrijfsafval te accepteren.
  • Als de gemeente het bedrijfsafval accepteert, dan betaalt u hiervoor reinigingsrecht.

Uitgelicht