Inzameling bedrijfsafval

De gemeente zamelt in principe geen bedrijfsafval in. Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.

Voorwaarden

U vindt de voorwaarden voor het scheiden van bedrijfsafval in:

  • de omgevingsvergunning milieu, als u deze heeft
  • de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer als u geen omgevingsvergunning milieu heeft.

Uitzondering

Voor bedrijven die gevestigd zijn in de Vesting van Elburg en waarvan het afval qua aard en omvang vergelijkbaar is met een huishouden kan een uitzondering gemaakt worden indien er op eigen terrein geen ruimte is om containers te plaatsen. Op verzoek kan dan tegen betaling gebruik gemaakt worden van de ondergrondse containers voor restafval.