Voorwerp op de openbare weg plaatsen

Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een voorwerp op de openbare weg (laten) plaatsen.

Voorwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • container
 • steiger
 • hoogwerker
 • (bouw)keet

Aanvraag plaatsen voorwerpen op of aan de weg

Als het voorwerp 1 of 2 dagen wordt geplaatst, moet u minimaal een week voor de datum van plaatsing een aanvraag indienen. 
Als het voorwerp langer dan 2 dagen wordt geplaatst, moet u minimaal 3 weken voor de datum van plaatsing een aanvragen indienen.

Aan de hand van aangeleverde gegevens kijken wij o.a. naar de volgende zaken:

 • welke veiligheidsmaatregelen de aanvrager moet treffen
 • of er een omleidingsroute nodig is (door de aanvrager)
 • of er ontheffing nodig is voor bijv. het inrijden van de binnenstad met een voertuig langer dan 9m 
 • of er een ontheffing nodig is voor tegen het verkeer in de locatie verlaten.

Het beoordelen van uw aanvraag kan enige tijd in beslag nemen. Wij beslissen op uw aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na indienen van die aanvraag.

Hoogwerker, kraan e.d. plaatsen op de weg

Het plaatsen van een hoogwerker of kraan waardoor de weg deels geblokkeerd wordt moet u minimaal 3 weken van tevoren aan ons melden. U kunt hiervoor telefonisch contact met ons opnemen of uw melding sturen aan gemeente@elburg.nl

Kosten

Een vergunning voor langer dan 2 dagen kost € 78,00. (tarief 2023)
Een melding voor 1 of 2 dagen is gratis.

Aanvraag

 • de datum van plaatsing
 • de locatie waar het geplaatst wordt
 • wat er geplaatst wordt