Obstakel op de openbare weg plaatsen

Een bouwkeet of grote container kan handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een obstakel op de openbare weg (laten) plaatsen.
Obstakels zijn bijvoorbeeld:

 • container
 • steiger
 • hoogwerker
 • (bouw)keet

Als het object meer dan 2 dagen aanwezig is, moet u een vergunning aanvragen. Het plaatsen van een hoogwerker moet u minimaal 3 weken van tevoren aanvragen.

Aanvraag plaatsen voorwerpen op of aan de weg

Aan de hand van aangeleverde gegevens kijken wij naar de volgende zaken:

 • welke veiligheidsmaatregelen de aanvrager moet treffen
 • of er een omleidingsroute nodig is (door de aanvrager)
 • of er ontheffing nodig is voor bijv. het inrijden van de binnenstad met een voertuig langer dan 9m 
 • of voor tegen het verkeer in de locatie verlaten.

Na toetsing van uw gegevens, hoort u of u het object mag plaatsen.

Voorwaarden

Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van:

 • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
 • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
 • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

Een vergunning moet u 6 weken voor aanvangsdatum van de werkzaamheden aanvragen. Wilt u maximaal 2 dagen een object plaatsen? Dan moet u dit minimaal 2 dagen van tevoren telefonisch of per mail aanvragen.

Kosten

De aanvraag kost € 75,45.
(tarief 2021)