Bibob-onderzoek

De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt of als u meedoet aan een aanbesteding. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Dit heet het Bibob-onderzoek. Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat vergunningen, subsidies of aanbestedingen worden misbruikt voor criminele activiteiten.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen of als u de aanbesteding al gewonnen heeft.

Na het eigen onderzoek kan de gemeente het Bureau Bibob inschakelen. Zij kunnen de gemeente adviseren, of een extra onderzoek doen.

Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

Aanvraag Bibob-onderzoek

Voorwaarden

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf in een aantal gevallen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

  • bij de aanvraag van een vergunning of subsidie bij aanbestedingen door de gemeente in de sectoren bouw, milieu en ICT
  • bij de aanvraag van vergunningen uit de Huisvestingswet
  • bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning
  • bij de aanvraag van een exploitatievergunning
  • als u een vergunning heeft of subsidie ontvangt
  • als u een door de gemeente aanbestede opdracht uitvoert
  • bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is
  • als u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren
  • als u vuurwerk wilt importeren

De gemeente zet het Bureau Bibob alleen in als ze zelf te weinig informatie hebben om onderzoek te doen.

Aanvraag

De gemeente vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen. Zet de gemeente het Bureau Bibob in? Dan krijgt u hiervan bericht. Bureau Bibob stuurt een advies naar de gemeente. De gemeente neemt daarna een beslissing.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.