Jeugd

Hier vindt u onder andere informatie over het kindgebonden budget, kindpakket, Centrum voor jeugd en gezin en jeugdwetvervoer.

 • Kindpakket

  De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat kinderen meedoen aan activiteiten gericht op ontspanning, ontmoeting en sport. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het kindpakket.

 • Kindgebonden budget aanvragen

  Voor ouders met opgroeiende kinderen en een laag of gemiddeld inkomen is er een kindgebonden budget.

 • Kinderopvang starten

  Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente.

 • Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

  Als u tot de doelgroep behoort en alleenstaande ouder bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een gemeentelijke aanvulling op uw kinderopvangtoeslag.

 • Jeugdwetvervoer

  Jeugdvervoer is bedoeld wanneer u als ouder of verzorger uw kind niet zelf kunt vervoeren naar een zorginstelling.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is voor iedereen die informatie of advies wil over opvoeden, opgroeien en hulp bij problemen.

 • Kinderombudsman

  Als u vragen of klachten heeft over kinderrechten, kunt u contact opnemen met de Kinderombudsman.

 • Kindertelefoon

  De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren.

 • Elburg Wijzer

  Overzicht van organisaties die hulp, zorg, advies en activiteiten bieden in de gemeente Elburg.