Kindgebonden budget aanvragen

Voor ouders met opgroeiende kinderen en een laag of gemiddeld inkomen is er een kindgebonden budget. De Belastingdienst bepaalt of u deze toelage krijgt en hoe hoog deze is. Meestal krijgt u vanzelf bericht van de Belastingdienst als u er recht op heeft.

Krijgt u een toeslag? Dan wordt het bedrag elke maand op uw rekening gestort.

Krijgt u geen toeslag en denkt u daar wel recht op te hebben? Doe een proefberekening op de website van de Belastingdienst. U kunt dan alsnog een aanvraag voor kindgebonden budget doen bij de Belastingdienst.

Bijzonderheden

Aanvraag

U kunt op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken. U vraagt een Kindgebonden budget aan bij de Belastingdienst.