Jeugdwetvervoer

Jeugdvervoer is bedoeld wanneer u als ouder of verzorger uw kind niet zelf kunt vervoeren naar een zorginstelling. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zo is er speciaal taxivervoer voor kinderen en jongeren die alleen in een rolstoel vervoerd kunnen worden. 

Het CJG beoordeeld of er zorg en eventueel vervoer nodig is. Zij vragen dit aan bij de gemeente. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan kunt u de kosten declareren door het onderstaande formulier in te vullen.   

Na het ontvangen van een jeugdhulpbeschikking vanuit de gemeente met daarin een kilometer- OV vergoeding kunt u via onderstaande link een declaratie indienen. 

Declaratie jeugdwetvervoer

Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Jeugdwetvervoer is een financiële vergoeding of aangepast vervoer (taxi- of busvervoer).

Aanvraag

  • Vul het declaratieformulier volledig in.
  • Voor het declareren van kosten openbaar vervoer moet u als bijlage het vervoersbewijs meesturen. 
  • Voor het declareren van kosten eigen vervoer moet u een aanwezigheidsoverzicht meesturen.