Centrum voor Jeugd en Gezin

De gemeente Elburg organiseert de jeugdhulp via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Jongeren en ouders/opvoeders kunnen bij het CJG terecht voor vragen, advies en directe hulp. Het gaat dan bijvoorbeeld om jeugd- en opvoedhulp, jeugdreclassering en de zorg voor kinderen en jongeren met een lichamelijk, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Samen met de medewerker van het CJG bekijkt u of u gebruik kunt maken van uw netwerk of voorzieningen in de buurt. Bij ingewikkelde problemen in het gezin regelt het CJG ook de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp.