Energie

Ons doel is om als gemeente Elburg in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Dat betekent dat energie die wordt gebruikt volledig wordt opgewekt uit duurzame bronnen en zoveel mogelijk lokaal. Het gaat daarbij om energiebesparing en aardgasvrij maken van woningen, het verduurzamen van bedrijven, uiteraard minder CO2-uitstoot en dus meer duurzaam opgewekte elektriciteit. Hieronder delen we de inspanningen die we daarvoor al verrichten of waarbij we samen in actie kunnen komen.

 • Duurzame energie opwekken

  Om energieneutraal te worden, willen we alle energie voortaan duurzaam opwekken. Daar horen regels bij, zodat wat er gebeurt is afgestemd met omwonenden en past binnen de omgeving.

 • Energiebesparing en meer!

  Het Duurzaamheidsloket Noord-Veluw is hét startpunt voor inwoners uit de gemeente Elburg die willen verduurzamen. Kijk er voor tips en acties of voor een gratis energiecoach!

 • Regionale energiestrategie (RES)

  Hierin staat omschreven hoe we als regio duurzame energie willen opwekken en opslaan, voor woningen en bedrijven. Om in een schone omgeving te kunnen leven, werken én wonen.

 • Zonatlas Elburg

  Met de Zonatlas zie je of je dak geschikt is voor zonnepanelen. Ook krijg je direct inzicht in wat de opbrengst en kosten zijn.

 • Duurzame mobiliteit

  Verminderen van het woon-werkverkeer, bevorderen fietsgebruik en het OV tot aan elektrisch rijden.

 • Verzwaren elektriciteitsnet

  Om het (toekomstig) gebruik van meer stroom aan te kunnen, moet het stroomnet in de gehele gemeente Elburg worden uitgebreid.

 • Transitievisie Warmte

  Wonen in de gemeente Elburg zonder aardgas gaat stap voor stap. Dat moet ook wel want het verduur- zamen van onze huizen en ge- bouwen is een flinke operatie. Deze visie is daarbij ons spoorboekje.