Zonatlas Elburg

De Zonatlas is een interactief webinstrument. Het berekent voor ieder dak in de gemeente Elburg hoe geschikt het is voor zonnepanelen en wat de kosten en de opbrengsten zijn. Via de website www.zonatlas.nl kunnen huishoudens, scholen en bedrijven uitrekenen hoeveel energie zonnepanelen op hun dak opleveren.