Regionale energiestrategie (RES)

De Regionale Energiestrategie (RES) gaat over waar, hoe en hoeveel duurzame elektriciteit we als energieregio kunnen en willen opwekken, op welke manier we woningen en gebouwen duurzaam willen gaan verwarmen, op welke manier we de energie en warmte gaan opslaan en welke aanvullende netwerken er nodig zijn om die naar woningen en bedrijven te krijgen.

Om ook in de toekomst fijn te kunnen leven, werken en wonen in onze regio, werken we aan een schone en duurzame regio. De RES is een plan van aanpak om onze CO²-uitstoot te verminderen en energie uit wind, zon, water en bodem op te wekken.

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over de stappen op weg naar de realisatie van de RES. De raad heeft op 5 juli de RES 1.0 vastgesteld.