Omgevingsplan

Het omgevingsplan vervangt vanaf 2024 alle bestaande bestemmingsplannen.

 • Omgevingsplan Elburg

  Sinds 1 januari kent Nederland de Omgevingswet. Vanaf nu heeft iedere gemeente in Nederland één eigen omgevingsplan.

 • Plan van aanpak

  Stappenplan om het tijdelijke omgevingsplan in een nieuw jasje te steken en te komen tot het nieuwe omgevingsplan Elburg.

 • Omgevingsplan inzien

  U kunt het omgevingsplan van de gemeente bekijken.

 • Omgevingsplan wijzigen

  In een omgevingsplan staan de regels over de fysieke leefomgeving die rechtstreeks gelden voor burgers en bedrijven.

 • Planschade

  Wanneer u schade lijdt door een planologische maatregel van de gemeente.

 • Nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie is een vergoeding voor schade door een handeling of besluit van de gemeente.