Plan van aanpak

Stappenplan om het tijdelijke omgevingsplan in een nieuw jasje te steken en te komen tot het nieuwe omgevingsplan Elburg.

Het veranderen van het tijdelijke omgevingsplan naar het nieuwe omgevingsplan Elburg is een grote klus. We moeten immers heel veel bestaande regels in een nieuw jasje steken. En de bestaande regels verschillen nogal van elkaar. Daar komt bij dat we graag mogelijke toekomstplannen vanuit de dorpen mee willen nemen in het omgevingsplan. Ook daarvoor zijn regels nodig. Tot slot hebben we dan nog te maken met regels van het rijk en de provincie. De afstemming hiertussen kost veel overleg en tijd.

Om het overzichtelijk te houden hebben we de gemeente in deelgebieden geknipt. Het is daarmee beter behapbaar voor ons en ook voor u als de gebruiker. In de komende jaren pakken we één voor één de deelgebieden aan. We beginnen daarbij met een visiekaart per gebied. Vervolgens bepalen we de uitgangspunten voor de regels, dit staat in de nota van uitgangspunten. Tot slot werken we regels uit in een (wijziging van het) omgevingsplan voor het deelgebied.

De deelgebieden

Voor de begrenzing van de deelgebieden hebben we gekeken naar logische grenzen. Dit zijn voor ons nu de grenzen van het bestemmingsplan. Voor de volgorde waren verschillende aanleidingen. Wij stellen de volgende volgorde voor:

  1. Doornspijk (gestart in 2018)
  2. Elburg – Woongebieden buiten beschermd stadsgezicht en Oostendorp (incl. Vossenakker Noord en Horstkamp)
  3. Elburg – Beschermd Stadsgezicht
  4. Elburg – Bedrijventerreinen
  5. ‘t Harde (incl. Hokseberg fase 2)
  6. Hoge Enk (incl. Gerichtenweg)
  7. Buitengebied – Bosgebied
  8. Buitengebied – Overgangsgebied
  9. Buitengebied – Open polders en randmeerkust

gebieden gemeente ElburgDe planning

Om te komen tot één nieuw omgevingsplan Elburg zijn we jaren bezig. Het rijk heeft gezegd dat het wel uiterlijk eind 2029 klaar moet zijn. Daar gaan wij in de planning dan ook van uit. De planning voor de vaststelling van de visiekaart (VK) en de omgevingsplanwijziging (OP) per deelgebied is dan ongeveer zo:

Deelgebied 1 Doornspijk: VK = 2021 / OP = 2022

Deelgebied 2 Elburg – Woongebieden: VK = 2023 / OP = 2024

Deelgebied 3 Elburg – Beschermd Stadsgezicht: VK = 2023 / OP = 2024

Deelgebied 4 Elburg – Bedrijventerreinen: VK = 2024 / OP = 2025

Deelgebied 5 ‘t Harde: VK = 2024 / OP = 2025

Deelgebied 6 Hoge Enk: VK = 2025 / OP = 2026

Deelgebied 7 Buitengebied – Bosgebied: VK = 2025 / OP = 2026

Deelgebied 8 Buitengebied – Overgangsgebied: VK = 2026 / OP = 2027

Deelgebied 9 Buitengebied – Open polders en randmeerkust: VK = 2026 / OP = 2027

Wanneer wordt u betrokken

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u uw leefomgeving in de toekomst ziet. Wij bevragen dan ook de bewoners en gebruikers van een deelgebied bij het maken van de visiekaart. Wanneer sprake is van bewonersavonden of informatiesessies, dan hoort u dit van ons. Wij publiceren dat onder andere in het huis-aan-huisblad en op onze site.

Op speciale pagina’s blijft u per deelgebied op de hoogte van de belangrijkste inhoudelijke dingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de visiekaart en de nota van uitganspunten voor de regels. Voor Doornspijk is specifieke pagina inmiddels gemaakt. Voor de andere deelgebieden volgen deze wanneer het speelt.