Planschade

De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, aanpassen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit wordt planschade genoemd. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van inkomsten. Bijvoorbeeld als de gemeente een weg maakt vlak achter uw huis en u hierdoor geluidshinder ervaart.

Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. Hij adviseert de gemeente of u wel of geen recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beslist over uw aanvraag.

Aanvraag tegemoetkoming in planschade (pdf, 131kb)

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van schade door een bestemmingsplan zijn onder andere:

  • U heeft schade door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan.
  • U heeft blijvende schade aan uw huis, bedrijfsgebouw of stuk grond en u bent eigenaar, geen huurder.
  • U heeft een blijvende inkomstendaling.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan klaar zijn. Zijn deze procedures er niet geweest? Dan vraagt u de vergoeding aan binnen 5 jaar na afloop van de beroepstermijn.
  • U heeft goede redenen waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen. Bijvoorbeeld omdat u de schade niet kon weten toen u het gebouw of de grond kocht.
  • De vergoeding van de schade is op geen enkele andere manier geregeld. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend.

Bij bovengenoemde voorwaarden gaan we uit van een bestemmingsplan. Dit kan ook een projectafwijkingsbesluit zijn.

Kosten

U betaalt 500 euro vooruit. Dit moet de gemeente wettelijk van u vragen, daarna nemen wij uw verzoek in behandeling. U krijgt het bedrag terug, als u een positief antwoord ontvangt op uw aanvraag.

Termijn

Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor de schade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.