Omgevingsplan wijzigen

In een omgevingsplan staan de regels over de fysieke leefomgeving die rechtstreeks gelden voor burgers en bedrijven. In het omgevingsplan staan bijvoorbeeld:

  • de activiteiten op het gebied van de fysieke leefomgeving die wel en niet zijn toegestaan, al dan niet met vergunning. Denk aan activiteiten op bedrijventerreinen of aan de functies wonen of recreatie. Maar ook zaken als reclame op de openbare weg en terrassen;
  • ruimtelijke bouwregels zoals de bouwhoogte, het maximale bebouwingsoppervlak, de aanwijzing van bouwvlakken, het uiterlijk van bouwwerken en het gebruik van bouwwerken;
  • milieuregels over onderwerpen en activiteiten die het Bal niet behandel;
  • eventuele maatwerkregels waarmee de gemeente afwijkt van regels in het Bal of het Bbl;
  • regels over andere activiteiten die lokaal van belang zijn zoals het kappen van bomen.

Omgevingsplanprocedure

Het wijzigen van een omgevingsplan doorloopt een vast proces. Dit noemen we de procedure wijziging omgevingsplan. Wij laten weten dat een procedure wijziging omgevingsplan begint door middel van een vooraankondiging in het huis-aan-huisblad. Dit is alleen een bericht vooraf, reageren is dan nog niet mogelijk.

Daarna begint de echte procedure. Deze kent kort gezegd de volgende stappen:

  1. de voorbereiding (concept- en/of voorontwerp wijziging omgevingsplan);
  2. een ontwerp wijziging omgevingsplan en;
  3. een vastgestelde wijziging omgevingsplan.

Tijdens de verschillende stappen krijgt u de mogelijkheid om te reageren op de wijziging van het omgevingsplan. Wij laten op tijd weten of dit het geval is en hoe u kunt reageren. Hou hiervoor het huis-aan-huisblad goed in de gaten en kijk op www.overheid.nl. Is er een reactiemogelijkheid? Dan kan dit altijd schriftelijk en in sommige gevallen ook mondeling.

Omgevingsplan bekijken

Het omgevingsplan kunt u online bekijken via het Omgevingsloket.

Uw initiatief past niet in het omgevingsplan

U heeft een idee (initiatief). U heeft achterhaald dat het niet in het omgevingsplan past. Toch wilt u graag door met uw initiatief. Dien het dan in bij de intaketafel. Daar controleren wij eerst of uw initiatief wenselijk is. Daarbij geven we ook een voorstel voor het vervolgtraject.

Kosten

Het maken of veranderen kost tijd en de nodige inspanning van de gemeente. Het is dan ook niet gratis. Voordat we starten met ons werk hiervoor brengen we kosten in rekening. De hoogte daarvan hangt af van het type initiatief en de complexiteit ervan.