Grondzaken

Vastgoed kopen, huren of pachten, voorwerp op de openbare weg plaatsen, bodeminformatie, gebruik gemeentegrond