Participatie

Onder de Omgevingswet is overleg met de buurt extra belangrijk. We noemen dat participatie. Maar wat is het precies en wat betekent dit voor u?

Afbeelding ParticipatieGoed om vooraf te weten: we raden buurtparticipatie altijd aan, maar in sommige gevallen is het zelfs verplicht.

Wat is participatie?

Vóór u aan de slag kunt met uw initiatief, gaat u in gesprek met de buurt. De buren kunnen dan zien wat het plan inhoudt en welke impact dit op hun leefomgeving heeft. Bovendien kunnen zij met u meedenken en hun reactie geven. Eventueel kunt u uw plan daarop nog aanpassen voor u het indient. Wel zo efficiënt!

Voor particulieren gelden daarbij weer andere spelregels dan voor ondernemers.

Casemanager en Omgevingstafel

Als uw initiatief wenselijk is én de buurtparticipatie is afgerond, gaan we verder met de volgende stap: u krijgt dan een casemanager toegewezen. Die begeleidt u bij de volgende stappen tot de vergunningaanvraag. Dat begint met een gesprek waarbij u uitleg krijgt over hoe u verder kunt met uw initiatief.

Wilt u daarna verder met uw plan? Met de omgevingstafel van de gemeente (dat zijn alle relevante medewerkers van de gemeente) slijpt u uw plan verder fijn en doorloopt u alle stappen om uiteindelijk tot de vergunningaanvraag te komen. Dat proces kunt u vinden onder de Omgevingsvergunning.

Participatie voor particulieren

U wilt iets in uw omgeving veranderen. De eerste stap is uw idee neerleggen bij de gemeente. Met de vergunningcheck ziet u of een vergunning nodig is.

Vergunningvrij, wat nu? U heeft een vergunning nodig, wat nu? Kijk voor antwoorden op deze vragen op de webpagina Participatie voor particulieren.

Participatie voor ondernemers

U heeft plannen met uw bedrijf. Die plannen hebben vaak gevolgen voor de omgeving. Het is dan verstandig om met de omgeving te praten. Dat geldt eigenlijk altijd. Of het nu gaat om vergunningvrij bouwen, een omgevingsvergunning, een horecavergunning of een standplaats.

Tip: Heeft uw plan invloed op de omgeving, praat dan met die omgeving. Door de omgeving op tijd bij uw plannen te betrekken en goed naar de wensen en goede ideeën te luisteren, verbetert uw plan en voorkomt u bezwaar en beroepsprocedures.

Voor omgevingsvergunningen hebben wij een participatiebeleid opgesteld. In dit beleid staat wat wij van u verwachten als het gaat om overleg met de omgeving. En wat u van ons kunt verwachten. Bekijk het participatiebeleid.

Participatie voor ondernemers bij complexe plannen

Bij complexe vergunningaanvragen, meestal bij afwijkingen van het bestemmingsplan, heeft u een contactpersoon bij de gemeente aangewezen gekregen. Hij of zij kan u meer vertellen over het participatietraject.

Hoe groter uw idee, hoe uitgebreider het participatieplan en het participatieverslag. Een uitgebreid participatieplan heeft 9 onderdelen. Bekijk het Participatieplan bij complexe plannen.