Bezwaar, beroep en klachten

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

 • Zienswijze indienen

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze.

 • Beroepschrift indienen

  U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan.

 • Voorlopige voorziening aanvragen

  Als u een voorlopige voorziening aanvraagt, dan vraagt u de rechtbank om het besluit tijdelijk niet uit te voeren.

 • Klacht over de gemeente indienen

  Als u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente, dan kunt u een klacht ambtelijk optreden indienen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade door schuld, nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Verzoek Wet Open Overheid (WOO)

  U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Woo. Ons advies is om eerst de informatie op te vragen of in te zien, zonder een beroep te doen op de Woo.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift, dan kunt u een dwangsom bij niet tijdig beslissen aanvragen.