Klacht over de gemeente indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator.

De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u de beslissing.

Indienen klacht ambtelijk optreden

Aanpak

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
    • uw naam en adres;
    • een duidelijke omschrijving van uw klacht;
    • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft.

Website van de Nationale Ombudsman

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.