Zienswijze indienen

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

Voorwaarden

De voorwaarden om een zienswijze in te dienen zijn:

 • Het is een zienswijze over ontwerpbesluiten of ontwerpplannen.
 • U dient uw zienswijze in binnen 6 weken na publicatie van het besluit of plan.

Aanpak

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven. Het kan alleen mondeling als dat in de publicatie staat aangegeven.

Zo dient u uw zienswijze mondeling in:

 • Maak een afspraak bij de gemeente.
 • Geef uw zienswijze door.
 • De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze.
 • U ondertekent het verslag.
 • De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht met het definitieve besluit.

Zo dient u uw zienswijze schriftelijk in:

 • Stuur uw zienswijze naar de gemeente. Hierin staat:
  • uw naam en adres
  • het plan of besluit waar u het niet mee eens bent. Stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op.
  • waarom u het niet eens bent met het ontwerp of besluit
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening
 • Van uw schriftelijke zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht met het definitieve besluit.

Bezwaar en beroep

Indien de zienswijzenprocedure is toegepast op het nemen van een besluit, geldt de bezwaarschriftprocedure niet. Indien u een zienswijze heeft ingediend tegen een ontwerp-bestemmingsplan en de gemeenteraad heeft uw zienswijze niet overgenomen in het definitieve bestemmingsplan en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien u een zienswijze heeft ingediend tegen een ontwerpbesluit en het college van B en W heeft uw zienswijze niet overgenomen in het definitieve besluit en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, in Arnhem. Indien u heeft verzuimd een zienswijze in te dienen en u bent het niet eens met het definitieve bestemmingsplan of het definitieve besluit, dan kunt u in principe geen beroep meer instellen bij de bestuursrechter.