Gemeente aansprakelijk stellen

De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Vindt de gemeente dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan krijgt u uw kosten vergoed (alles of een deel).

Indienen aansprakelijkheidsclaim

Voorwaarden

De voorwaarden om de gemeente aansprakelijk te stellen voor schade zijn onder andere:

 • De gemeente heeft schade veroorzaakt door slecht onderhoud aan bijvoorbeeld:
  • gemeentelijke gebouwen
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen
  • de riolering
 • De schade is veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente heeft gewerkt. Misschien ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Soms ligt de aansprakelijkheid bij de gemeente én de aannemer. Dit hangt van het geval af.
 • De gemeente had uw schade door een ongeluk of beschadiging op een andere manier kunnen voorkomen.

Aanvraag

De claim kan doorgestuurd worden naar de verzekeraar.

Termijn

 • Het streven is dat uw aansprakelijkheidstelling na binnenkomst binnen 4 weken wordt afgehandeld. Wanneer u een aansprakelijkstelling heeft ingediend, ontvangt u hier een bevestiging van. Bij een digitale aanvraag krijgt u een bevestiging per e-mail, bij een aanvraag per post ontvangt u een bevestiging per brief.
 • De gemeente heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Uw aansprakelijkheidstelling kan worden doorgezonden naar de verzekeraar. Deze behartigt de afhandeling van de schade.

Aanpak

Zo stelt u de gemeente aansprakelijk:

 • U neemt contact op met de gemeente
 • U geeft door:
  • datum en tijdstip van het voorval
  • de precieze plek waar het gebeurde
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel foto's van de situatie
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • uw e-mailadres

Meer informatie over uw juridische vraag kunt u vinden op de website van het Juridisch Loket.

Bezwaar en beroep

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.