Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade door schuld, nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente zal uw schadeclaim beoordelen en behandelen.

Indienen schadeclaim/aansprakelijkstelling

Voorwaarden

De voorwaarden om de gemeente aansprakelijk te stellen voor schade zijn onder andere:

 • Er moet schade zijn.
 • Er moet een verband bestaan tussen de handeling van de gemeente en de schade.
 • De schade is ontstaan door nalatigheid van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven. 
 • De schade door nalatigheid van een aannemer die voor de gemeente heeft gewerkt. Misschien ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Soms ligt de aansprakelijkheid bij de gemeente én de aannemer, dit hangt van het geval af.
 • De schade is ontstaan doordat de gemeente niet heeft voldaan aan haar zorgplicht.
 • De schade is ontstaan door achterstallig onderhoud van de gemeente.

Aanvraag

Uw aansprakelijkstelling met een schadebedrag onder het eigen risico behandelt de gemeente. Een schadeclaim boven het eigen risico sturen wij door naar onze verzekeraar. Dit geldt ook voor een schadeclaim over letselschade. Wij zullen u dan in een brief hierover informeren. De verzekeraar houdt u verder over de hoogte.

Termijn

Uw aansprakelijkstelling wordt na binnenkomst zo snel mogelijk beoordeeld. 

Aanpak

Uw schadeclaim moet bestaan uit de volgende gegevens:

 • Naam en adresgegevens aanvrager.
 • Telefoonnummer aanvrager.
 • E-mailadres aanvrager.
 • Het rekeningnummer (IBAN) en de naam waarop de gemeente een eventuele schadevergoeding kan betalen.
 • Datum, tijd en plek van het voorval.
 • Uitgebreide omschrijving van de gebeurtenis.
 • Omschrijving van de schade.
 • Het schadebedrag.
 • Waarom de gemeente volgens u aansprakelijk is.

Bewijs/informatie die u moet mee sturen:

 • Bewijs van de ontstane schade.
 • Bewijs van het bedrag van de schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie, of aankoopfactuur van het beschadigde voorwerp/object.
 • Foto's van de schade en/of de plek of situatie ter plaatse.
 • Mogelijk één of meer ondertekende getuigenverklaringen.
 • Mogelijk een proces-verbaal van de politie.

Voor meer informatie over het aansprakelijk stellen van de gemeente kunt u mailen met verzekeringen@elburg.nl.