Wet Maatschappelijke ondersteuning

Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf? Dan kunt u mogelijk hulp krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

  U kunt hulp krijgen bij het zoeken naar een oplossing als u extra hulp nodig heeft vanwege ouderdom, ziekte of een beperking.

 • Persoonsgebonden budget

  Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de maatwerkvoorziening die de gemeente aan u heeft toegewezen.

 • Hulp bij wonen en huishouden

  Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Dit kan komen door uw gezondheid of door sociale problemen. U kunt dan hulp vragen bij het Sociaal Financieel Trefpunt.

 • Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

  Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen.

 • Hulp bij het huishouden

  Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Hiervoor kunt u hulp vragen.

 • Hulp bij zorg en gezondheid

  Misschien kunt u door uw gezondheid niet meer zonder hulp thuis wonen. Hiervoor kunt u hulp vragen.

 • Hulp bij wonen en vervoer

  Heeft u moeite met zelfstandig reizen? Of om u te verplaatsen in en om uw woning? Hiervoor kunt u hulp vragen.