Hulp bij zorg en gezondheid

Misschien kunt u door uw gezondheid niet meer zonder hulp thuis wonen. U kunt bijvoorbeeld niet meer voor uzelf koken. Of u kunt uw huis niet meer schoonhouden. Het kan ook zijn dat u depressief bent. Of dat u psychische problemen heeft.

Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Denk aan uw partner of inwonende kinderen. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld een buurthuis waar u samen met anderen kunt eten. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

Ook kunt u zich met uw hulpvraag melden bij het Sociaal Financieel Trefpunt. Die gaat met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. Het Sociaal Financieel Trefpunt kijkt naar wat u zelf kunt doen en of er mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

U kunt voor uw hulpvraag onderstaand formulier invullen.

Meldingsformulier Wmo

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of met een algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld begeleiding, verslavingszorg of beschermd wonen.

Kosten

Wmo-klanten betalen een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.

Aanvraag

Meld uw hulpvraag bij het Sociaal Financieel Trefpunt.

Aanpak

Meld uw hulpvraag bij het Sociaal Financieel Trefpunt. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag het ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

De Wmo-consulent maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

De Wmo consulent bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek wordt een verslag geschreven. Staat in het verslag dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.