Ondersteuning voor mantelzorger aanvragen

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Meld u hiervoor bij het mantelzorgsteunpunt van Stichting Wiel of het Sociaal Financieel Trefpunt . Die gaat met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden.

U kunt voor uw hulpvraag onderstaand formulier invullen.

Meldingsformulier Wmo

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld dat u hulp krijgt van een vrijwilliger. Of dat de persoon voor wie u zorgt, gebruik gaat maken van een maaltijdservice. U hoeft dan niet meer elke dag te koken. Ook kan het helpen als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen kunt delen.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan helpt stichting Wiel om een oplossing te zoeken, bijvoorbeeld een maatwerkvoorziening Wmo. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger.

Daarover ontvangt u een beschikking van de gemeente. U kunt een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp vanuit het mantelzorgsteunpunt.

Aanvraag

Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting Wiel of het Sociaal Financieel Trefpunt.

Tips

Raadpleeg ook uw zorgverzekering of u voor eventuele vergoedingen in aanmerking komt.