Hulp bij het huishouden

Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of de intensieve zorg voor iemand binnen uw gezin. Hulp in de huishouding kan dan een oplossing zijn. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van hoe het met u gaat.

De Wmo consulent kan dan samen met u bekijken wat u zelf nog kunt doen. Wat uw omgeving voor u kan betekenen en of er eventueel nog andere oplossingen nodig zijn. De Wmo consulent bespreekt samen met u wat er mogelijk is en stelt een beschikking op. Hierin staat welke hulp en hoeveel hulp u krijgt.

U kunt voor uw hulpvraag onderstaand formulier invullen.

Meldingsformulier WMO

Heeft u verzorging of verpleging nodig? Neem contact op met de wijkverpleging of uw ziektekostenverzekeraar.

Voorwaarden

Heeft u een huisgenoot die huishoudelijk werk kan doen? Dan komt u niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden.

Kosten

Voor hulp in de huishouding kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Aanvraag

U vraagt hulp bij het huishouden aan bij het Sociaal Financieel Trefpunt.

Heeft u al een voorziening via de Wmo en wilt u een Wmo consulent spreken? Dan kunt u tussen 9.00-12.30 uur bellen naar het Sociaal Financieel Trefpunt en in het keuzemenu kiezen voor 'Wmo".