Leefbaar en Veilig

Op deze pagina informatie over onder andere buurtpreventie, buurtbemiddeling, de wijkagent en AED-apparaat.

 • Melding over openbare ruimte indienen

  Lantaarnpaal kapot? Ligt er een stoeptegel los? Is de riolering verstopt? Ziet u zwerfafval? Meld het ons en wij laten het zo snel mogelijk verhelpen.

 • Buurtbemiddeling

  Radiolawaai, blaffende honden, een boom die overhangt, pesterijen, last van stank. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen.

 • De wijkagent

  Samen verantwoordelijk. De wijkagent speelt een belangrijke rol in het contact tussen politie en bewoners van de diverse wijken en kernen.

 • AED-apparaat gebruiken

  De gemeente Elburg heeft verspreid door de gemeente AED’s hangen. Personen die een reanimatiecursus hebben gevolgd mogen een AED-apparaat gebruiken.

 • Veiligheidsregio Noord West Veluwe

  Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Met politie, openbaar ministerie, waterschappen, provincie en defensie werkt de VNOG samen in de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crisis.

 • Samen met uw hond in een schone wijk

  Samen maken we gebruik van de openbare ruimte, hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft de gemeente Elburg enkele regels opgesteld.

 • Risicokaart

  Welke risico’s zijn er in uw omgeving? De Risicokaart laat ze op straatniveau zien.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een demonstratie organiseren. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden.

 • Belangrijke telefoonnummers

  Een overzicht van een aantal belangrijke telefoonnummers.