De wijkagent

Samen verantwoordelijk. De wijkagent speelt een belangrijke rol in het contact tussen politie en bewoners van de diverse wijken en kernen.

De politie en uw wijkagent

De gemeente Elburg maakt deel uit van het team Veluwe-Noord en valt onder het district NO-Gelderland en eenheid Oost-Nederland. Dit is kortweg het gebied tussen Harderwijk en Winterswijk. In deze politieregio werkt de politie met onder andere wijkagenten. De gemeente Elburg heeft op dit moment één wijkagent: Peter van Essen.

Taken wijkagent

De wijkagent houdt zich onder meer bezig met:

 • de aanpak van criminaliteit (inbraken en diefstallen)
 • jeugdproblematiek
 • handhaven van de openbare orde
 • toezicht op de verkeersveiligheid
 • surveillance in de wijk

De wijkagent heeft daarnaast contact met:

 • de bewoners in de wijk
 • de gemeente
 • sportverenigingen
 • woningbouwverenigingen,
 • hulpverleningsinstanties
 • horeca
 • bedrijfsleven
 • jeugd- en jongerenwerkers
 • maatschappelijk werk
 • huurderverenigingen
 • scholen
 • belangenverenigingen

Het belangrijkste gereedschap van de wijkagent is informatie. Informatie die ú kunt geven. U kunt ook met vragen over veiligheid in uw woonomgeving bij de wijkagent terecht. Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven zijn zeer waardevol.

Samen verantwoordelijk

De wijkagent is natuurlijk niet in zijn eentje verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Dat bent u vooral zelf, als inwoner van uw wijk. Als een wijkagent veiligheidsproblemen opmerkt, pakt hij ze aan. Maar hij vraagt daarbij wel de hulp van buurtbewoners, gemeente of andere partners. Zo werkt de wijkagent bij problemen op of rond een school samen met leraren, ouders, de gemeente en bedrijven in de buurt. Denk hierbij b.v. aan vandalisme en vernielingen.

De wijkagent is niet de enige agent in uw wijk. Ook de collega's van het politieteam surveilleren en controleren in de wijk. De wijkagent werkt aan veiligheid en leefbaarheid in zijn wijk. Dit doet hij samen met de collega’s van het politieteam en met b.v. de recherche.

Waarom gebiedsgebonden politiezorg?

De politie wil weten wat er leeft en speelt in uw wijk. Daarom steken agenten iedere dag hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten. De wijkagent is de schakel tussen uw buurt of wijk en het politieteam. Samen veiligheidsproblemen voorkomen en oplossen, daar gaat het om bij gebiedsgebonden politiezorg. Zo kan de wijkagent de gemeente adviseren over de het inrichten van woonwijken. Maar hij kan ook een extra snelheidscontrole houden op onveilige wegen of fietsers in het voetgangersgebied bekeuren.

Contact met de wijkagent

Signaleert u knelpunten op het gebied van veiligheid in uw buurt, dan kunt u de wijkagent bellen. Dat kan altijd via het algemene nummer 0900 - 8844. De telefoniste verbindt u door met de wijkagent, of zorgt dat er een afspraak wordt gemaakt. U vindt meer informatie over uw wijk en uw wijkagent op www.politie.nl