Samen met uw hond in een schone wijk

Flyer 'Opgeruimd staat netjes! Kleine moeite, groot plezier!'Honden horen bij de samenleving. Ze zorgen voor gezelligheid en vrolijkheid bij hun baasjes. Samen met uw hond maakt u waarschijnlijk dagelijks een heerlijke wandeling door uw wijk. De hond lekker buiten laten lopen, dat hoort erbij. Wel zorgen loslopende honden voor overlast en vormt hondenpoep ergernis nummer één. Vandaar dat de gemeente binnen de bebouwde kom speciale hondenuitlaatroutes en losloopgebieden heeft aangewezen, welke vermeld staan op de overzichtskaart. U kunt hier tot op straatniveau inzoomen.

Bekijk de overzichtskaart

Samen maken we gebruik van de openbare ruimte, hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft de gemeente Elburg enkele regels opgesteld. De regels gelden binnen de bebouwde kom.

  • Honden mogen alleen op de daarvoor bestemde losloopgebieden loslopen mits deze onder appèl staan, verder moeten ze worden aangelijnd;
  • Binnen de hele gemeente Elburg zijn hondenuitlaatstroken aangelegd. Hier mag een hond zijn of haar behoefte doen. Deze worden eens per twee weken geruimd;
  • Honden mogen niet komen op begraafplaatsen, sportcomplexen en speelplaatsen.

Buiten de uitlaatstroken en de losloopgebieden geldt een opruimplicht voor de hondenpoep. Wanneer iedereen zich houdt aan deze regels, blijft de buitenruimte leefbaar voor hondenbezitters en voor niet-hondenbezitters.

De gemeente ruimt op

Op de hondenuitlaatroutes kunt u de hondenpoep laten liggen. De gemeente Elburg ruimt hier eens in de twee weken op. De uitlaatroutes zijn te herkennen aan onderstaand bordje. Ook buiten de bebouwde kom mag u de hondenpoep laten liggen.

Hondenuitlaatroute

Hondenuitlaatroute

Lekker laten rennen

In de hondenlosloopgebieden mag uw hond loslopen. Binnen de bebouwde kom zijn dit de enige plaatsen waar dit mag, buiten deze gebieden moet uw hond aangelijnd zijn. De losloopgebieden zijn aangegeven met onderstaand bordje. Ook hier mag u de hondenpoep laten liggen. Deze gebieden worden periodiek gemaaid.

Hondenlosloopgebied

Hondenlosloopgebied

Voorkom een boete

Buiten de hondenuitlaatroutes en de losloopgebieden moet u zelf de hondenpoep opruimen. Daarnaast moet u de hond altijd aanlijnen, behalve wanneer uw hond zich in het losloopgebied bevindt. Op speelplaatsen, trapveldjes en begraafplaatsen mogen geen honden komen. Uiteraard geldt dit niet voor hulphonden. Voorkom dat u de volgende boetes ontvangt:

  • het niet aanlijnen van uw hond € 100,-;
  • het niet opruimen van uitwerpselen € 150,-;
  • uw hond op speelplaatsen,trapveldjes en begraafplaatsen laten lopen € 150,-.

Let op!

  • Koeien worden ziek van hondenpoep. Gooi daarom geen hondenpoep in het weiland en laat uw hond daar niet uit;
  • De afvoer van regenwater verslechtert als u de hondenpoep in de goot of in het riool gooit. Gooi daarom de hondenpoep altijd in de afvalbak!

Heeft u nog vragen, bel dan met de gemeente, (0525) 688 688 of mail naar gemeente@elburg.nl.