Subsidie Gewoon Gemak

De gemeente Elburg vindt dat het preventief aanpassen van een woning en de kosten die hiermee gepaard gaan in eerste instantie uw eigen verantwoordelijkheid zijn. Het grootste voordeel van het preventief aanpassen van de woning ligt namelijk bij u: de bewoner. U ervaart direct het gemak en comfort! Het project Gewoon Gemak is opgezet om u te laten zien dat het hierbij niet om dure ingrepen in uw woning hoeft te gaan maar om kleine aanpassingen die de bewoning van uw huis een stuk comfortabeler en veiliger maken. De gemeente Elburg wil graag dat u daar gebruik van maakt. Om u een stukje op weg te helpen, stelt de gemeente een subsidie hiervoor beschikbaar. Dit houdt in dat u onder voorwaarden een subsidie van 30% van de aanschafkosten en de eventuele kosten voor het aanbrengen van een geselecteerd aantal aanpassingen kunt ontvangen tot een maximum subsidiebedrag van € 500,- per woning per kalenderjaar.

Aanvraag subsidie  Gewoon Gemak

Voorwaarden

Aan het verlenen van de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Een aanvrager dient in de gemeente Elburg te wonen;
 • Een aanvrager dient 55 jaar of ouder te zijn;
 • Subsidie kan alleen verstrekt worden voor aanpassingen welke opgenomen zijn in de aanpassingenlijst.
 • Aangebrachte voorzieningen zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd;
 • De aanvrager dient een bewijs van betaling toe te voegen aan het aanvraagformulier;
 • De maximale subsidie bedraagt 30% van de kosten voor de aanschaf en eventueel het aanbrengen van de aanpassing, tot een maximum van € 500,-;
 • Woont u in een huurwoning, dat dient u, alvorens u een voorziening aanbrengt in uw woning, contact op te nemen met uw verhuurder!

Bijzonderheden

 • Subsidieregeling Gewoon Gemak gemeente Elburg 2018

Aanvraag

De procedure voor het aanvragen van subsidie verloopt als volgt:

 1. De aanvrager schaft de maatregelen aan en brengt deze aan in de woning, al dan niet met behulp aan een klus- of aannemers;
 2. De aanvrager vult het digitale aanvraagformulier volledig in en voegt de betalingsbewijzen van de onder stap 1 genoemde maatregelen toe.
 3. De gemeente Elburg beoordeelt de aanvraag en stuurt de aanvrager bij een positieve beoordeling een beschikking waarin vermeldt staat hoe hoog het uit te keren subsidiebedrag bedraagt;
 4. De gemeente Elburg keert binnen 6 weken na verzending van de beschikking het subsidiebedrag uit aan de aanvrager.