Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Informatie vooraf

Wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt, moet u de volgende bijlagen meesturen. Let op dat u vooraf de bewijsstukken opslaat op uw computer. Deze bestanden mogen gezamenlijk niet meer bedragen dan 10 Mb.

  • Geldig identiteitsbewijs  (van u en – als u een partner heeft - ook van uw partner)
  • Bankafschriften van de volledige vorige maand (bankafschriften van alle bankrekeningen van u, uw eventuele partner, kinderen jonger dan 18 jaar en waarvoor u aanspraak heeft op kinderbijslag)
  • Bewijs van vermogen (onder vermogen verstaan we spaargeld en waardevolle bezittingen. Een paar voorbeelden van waardevolle bezittingen zijn: een auto, cryptovaluta, antiek of sieraden).

Wanneer u een partner heeft dan dient deze het formulier mede te ondertekenen. Hiervoor moet uw partner aan het begin van dit formulier inloggen met ziijn/haar DigiD.