Intakeformulier Initiatief

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

Heeft u plannen om te (ver)bouwen of andere plannen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving? Wij noemen deze plannen initiatieven. Aan de hand van dit formulier kunt u uw intitiatief door ons laten bekijken.

​​Vul het formulier zo volledig en uitgebreid mogelijk in, dit voorkomt tijdverlies en geeft ons zoveel mogelijk informatie.

Het is belangrijk om te weten:

  • Hoe u de locatie wilt inrichten. Hiervoor moet u een sitiuatietekening meesturen. 
  • Bent u huurder van het perceel of pand? Dan moet u toestemming van de eigenaar hebben. U moet dit als bijlage meesturen. 
  • Bent u gemachtigde van het perceel of pand? Dan moet u deze machtiging als bijlage meesturen. 

Zorg dat u deze bijlagen vooraf heeft opgeslagen op uw computer.