Monument, aanwijzing

De gemeente kan een gebouw of terrein aanwijzen als gemeentelijk monument. De gemeente kijkt naar:

 • de schoonheid
 • de betekenis voor de wetenschap
 • de cultuurhistorische waarde

U krijgt als eigenaar een bericht wanneer de gemeente, een gebouw of terrein, als monument wil aanwijzen. Bent u het er niet mee eens? Geef uw mening dan schriftelijk door aan de gemeente. Kijk voor meer informatie bij 'Zienswijze'.

Voor gebouwen en terreinen op de gemeentelijke monumentenlijst gelden meer regels. Deze regels staan in de Monumentenwet. U heeft voor het verbouwen van een monument vaak een omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij 'Monument,verbouwen'.

Voorwaarden

Onroerend

Om voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst in aanmerking te komen, moet het van een bijzondere cultuurhistorische waarde zijn.

Varende monumenten

Om een vaartuig op de gemeentelijke monumentenlijst te kunnen plaatsen, moet het vaartuig aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan omschreven in de beleidsregel ‘varende monumenten en waardevolle vaartuigen’.

Het vaartuig kan in aanmerking komen voor de status van:

 • varend monument
 • waardevol vaartuig.

Om een vaartuig als varend monument aan te kunnen wijzen kijkt de gemeente naar het volgende :

 • het vaartuig is ouder dan 50 jaar;
 • het vaartuig maakte deel uit van de Elburger (vissers)vloot;
 • het vaartuig heeft Elburg meerdere jaren als thuishaven gehad. U moet dit kunnen laten zien;
 • het vaartuig heeft op het moment van beoordeling van het verzoek Elburg als thuishaven;
 • het vaartuig bezit waardevolle en relevante historische en constructieve onderdelen.

Een waardevol vaartuig is een vaartuig dat niet in aanmerking komt voor de status van gemeentelijk monument, maar die wel aan de volgende criteria voldoet:

 • het vaartuig versterkt het havenbeeld en karakter van de haven;
 • het vaartuig hoort bij de geschiedenis van Elburg en heeft binding met haar verleden. Hierbij kijken wij naar vormgeving, originaliteit en historie.
 • het vaartuig is geen hedendaagse kopie van een historisch schip.

Bijzonderheden

Bij de gemeente kunt u de monumentenlijst opvragen.