Monument verbouwen

Voor het verbouwen, restaureren of het onderhouden van een monument is vaak een omgevingsvergunning nodig.

Voorwaarden

U heeft een vergunning nodig als:

  • u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument, en
  • u het monument wilt restaureren of verbouwen

Aanvraag

Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen:

Vergunningcheck

Moet u een vergunning aanvragen voor uw werkzaamheden? Dit doet u via het:

Omgevingsloket

Termijn

De gemeente beslist bij een reguliere procedure binnen 8 weken over uw aanvraag. Bij een eventuele uitgebreide procedure is dat 26 weken. Deze termijnen kunnen wij met 6 weken verlengen.

Aanpak

Bij uw aanvraagformulier omgevingsvergunning heeft u ook nodig:

  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek
  • foto’s
  • een situatieschets
  • een korte beschrijving van de bouw- en/of restauratiewerkzaamheden.