Erfgoedregister gemeente Elburg

In de Erfgoedwet staat dat elke gemeente een erfgoedregister met het aangewezen cultureel erfgoed moet hebben.

Bekijk de digitale kaart erfgoedregister gemeente Elburg

In deze digitale kaart kunt u alle gemeentelijke monumenten, de waardevolle keitjesstoepen en rijksmonumenten vinden. U kunt ze vinden door in de kaart te scrollen of het zoekbalkje te gebruiken. Elke monument is beschreven en er is beeldmateriaal. U kunt op het monument klikken voor meer informatie. In de linker balk vindt u verdere informatie over verbouwen, onderhoud en restaureren van het object en de subsidiemogelijkheden.

Gemeentelijke monumenten

De beschermde gemeentelijke monumenten zijn van regionaal en/of plaatselijk belang en zijn aangewezen door het college van Elburg. Door op het object te klikken, komt u bij de informatie over het pand. Mocht u de redengevende beschrijving willen inzien, dan kunt u bladeren door het beeldmateriaal, de PDF openen en deze wordt gedownload.

Keitjesstoepen

De gemeente vindt deze stoepen belangrijk en heeft ze aangemerkt als Waardevol Erfgoed. Door op het object te klikken, komt u bij de informatie over het pand. Mocht u de redengevende beschrijving willen inzien, dan kunt u bladeren door het beeldmateriaal, de PDF openen en deze wordt gedownload.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn aangewezen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van nationaal belang vanwege zijn schoonheid, zijn betekenis voor de wetenschap of zijn cultuurhistorische waarde. Door op het object te klikken, komt u bij de informatie over het pand. Mocht u de redengevende beschrijving willen inzien, dan kunt u klikken op de link naar de website van de Rijksdienst.

Meer informatie

Heeft u een vraag over een monument of wilt u informatie over bijvoorbeeld verbouwen of over subsidie, dan kunt u contact opnemen met Henk Boertien: gemeente@elburg.nl of bel naar 0525 688 688.
Mocht u vragen hebben over het Erfgoedregister van de gemeente Elburg, dan kunt u contact opnemen met Willeke van Asselt-Scholten: gemeente@elburg.nl of bel naar 0525 688 688.