Openbaar groen

U vindt op deze pagina informatie over onder andere het gebruik van gemeentegrond en onderhoud van openbaar groen.

  • Gebruik gemeentegrond

    Het kan zijn dat u in het verleden een strook gemeentegrond grenzend aan uw tuin in gebruik heeft gekregen en daarvoor destijds een ingebruikgevingsverklaring heeft ondertekend.

  • Onderhoud openbaar groen

    De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen.

  • Zwerfafval

    Help mee met het opruimen van zwerfafval of meld het bij de gemeente.