Onderhoud openbaar groen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen.

Onderhoud vindt plaats via een planning. Het onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen. De gemeente bestrijdt ook het onkruid.

Met uitzondering van het groen langs de provinciale wegen. (Zuiderzeestraatweg, Eperweg en Flevoweg)

Aanvraag

Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over het onderhoud aan het openbaar groen.

Meldingenformulier Openbare Ruimte