Gebruik gemeentegrond

Het kan zijn dat u in het verleden een strook gemeentegrond  grenzend aan uw tuin in gebruik heeft  gekregen. En daarvoor toen een ingebruikgevingsverklaring heeft ondertekend.

Voorwaarden

Zolang u woont op het adres en de gemeente de grond niet voor andere bestemmingen nodig heeft kunt u de strook in gebruik houden. In de meeste gevallen is het ook mogelijk de strook te kopen van de gemeente. Zie hiervoor “Reststroken grond aankopen”. Het is niet mogelijk dat het gebruik van de grond overgaat op een eventuele nieuwe eigenaar van uw woning. De nieuwe eigenaar heeft in de meeste gevallen ook de mogelijkheid om de strook te kopen. 
Het is handig dit gelijk bij de aktepassering van de verkoop van de woning mee te nemen. Daarvoor moet u op tijd contact opnemen met de gemeente (minimaal één maand voor de akte passering). Als u de strook niet verkoopt dan moet u de strook in ontruimde staat opleveren bij vertrek uit de koopwoning.

Als u in een huurwoning woont, kunt u de grond niet kopen. Het is - in tegenstelling tot het beleid bij koopwoningen - wel mogelijk dat met een nieuwe huurder het gebruik wordt voortgezet.

Er worden niet langer strookjes grond die nu openbaar groen zijn, in gebruik gegeven.

Kosten

Voor de ingebruikgeving dient per 5 jaar een ingebruikgevingsvergoeding te worden betaald.