Huishoudelijk afval

Op de pagina's leest u informatie over onder andere de afvalkalender, oud papier, afvalcontainers en afval scheiden.

 • Afvalcontainers

  Welke containers zijn er, wanneer worden ze geleegd, melden van een vermiste of beschadigde container.

 • Ondergrondse afvalinzameling

  In de Vesting Elburg en op enkele plaatsen buiten de Vesting wordt restafval (ondergronds) en groente-, fruit- en tuinafval (bovengronds) ingezameld door middel van een inzamelsysteem.

 • Snoeihoutactie 2024

  Takken en snoeihout kunt u een aantal keren per jaar gratis laten ophalen.

 • Grofvuil inleveren

  Grofvuil of afval kunt u storten bij één van de afvalverwerkers of laten ophalen.

 • Oud papier inleveren

  Oud papier kunt u wegbrengen naar een papiercontainer of laten ophalen.

 • Glas inleveren

  Glas kunt u wegbrengen naar één van de glascontainers.

 • Textielinzameling

  Textiel kunt u wegbrengen naar één van de textielcontainers.

 • Klein chemisch afval inleveren

  Klein Chemisch Afval (KCA) kunt u wegbrengen naar de gemeentewerf of de chemokar.

 • Huishoudelijke apparaten

  Huishoudelijke apparaten zijn alle apparaten in huis met een stekker of een batterij. U kunt kapotte apparaten inleveren of apparaten die het nog doen wegbrengen.

 • Bouw- en sloopafval inleveren

  Als u gaat verbouwen of slopen komt er bouw- en sloopafval vrij, bijvoorbeeld tegels, dakpannen, gipsplaten en beton. U kunt het afval wegbrengen naar een milieustraat.

 • Bladkorven

  Bladeren op straat zorgen vaak voor ongemak, daarom plaatst de gemeente Elburg bladkorven. Losse bladeren kunt u kwijt in deze bladkorven.

 • Diftar

  De invoering van diftar (gedifferentieerde tarieven) is opnieuw een jaar uitgesteld, qua tariefstelling blijft in 2024 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing. In januari 2025 wordt mogelijk diftar ingevoerd.

 • Afvalwijzer

  Inwoners van gemeente Elburg kunnen met behulp van postcode inloggen op de website ‘Mijn afvalwijzer’. Daar vindt u de afval inzameldagen bij uw adres en allerlei informatie over afval in uw gemeente.